Servant ledarskap, som namnet antyder, går emot den traditionella uppfattningen att ledare är hierarkiska och baserade på rikedom eller status. Denna ledarskapsteori utvecklades av Robert Greenleaf, och den kan leda till positiva förändringar i din organisation.

För att effektivt odla ett tjänande tankesätt måste du ha förmågan att praktisera alla 10 principerna för tjänande ledarskap. Dessa inkluderar:

  • Empati För att kunna vara en tjänande ledare är det viktigt att kunna känna empati med människor. Detta inkluderar att vara en skicklig empatisk lyssnare och utgå från medarbetarnas bästa avsikter – även när du kanske måste säga dem en tuff sanning om deras beteende eller prestation. En tjänande ledare kan också fråga om lagkamraternas privatliv, och om någon har det tufft kan han eller hon erbjuda extra stöd eller ledighet för att hjälpa dem att ta sig igenom det. Denna typ av kontakt bidrar till att skapa en stark arbetsmoral på lång sikt.
  • Egenmakt Genom att stärka teammedlemmarna skapas en trygg miljö där de vågar ta smarta risker för att förbättra produktiviteten. Detta kan leda till långsiktiga fördelar som ökad effektivitet och förbättrad kundnöjdhet. Servila ledare prioriterar sina medarbetares behov. Det kan handla om att tillhandahålla resurser som gör det möjligt för dem att växa och lyckas, t.ex. organisationsutbildning, coaching för tillväxt och transformation osv. Det kan också handla om att uppmuntra teammedlemmarna att säga till när de har problem eller funderingar. Detta kan främja öppen kommunikation och skapa en starkare känsla av gemenskap.
  • Att lyssna Vi uppmanas att lyssna hela tiden – på chefer, kunder, lärare, barn, makar och partners och så vidare. Trots detta är det få av oss som någonsin lär sig att lyssna bra. De flesta människor kan inte ta till sig en serie fakta en i taget – de fångar bara upp några få och förvränger de flesta av dem. Detta gör affärskommunikationen mer kostsam och ineffektiv. Att lyssna kräver övning och ansträngning. Ledare med ett tjänande ledarskap prioriterar att tillhandahålla verktyg för att utveckla lyssnarförmågan hos sina teammedlemmar.
  • Engagemang för människors tillväxt Ledare med ett tjänande ledarskap tenderar att skapa en tillväxtmiljö för sina team. Oavsett om det är genom utbildning i mjuka färdigheter eller företagsomfattande program kan ledarna hjälpa sina medarbetare att lyckas i sina roller. Tjänande ledare är också bra på att främja känslomässig återhämtning. De är personer som andra vänder sig till när de har problem eller går igenom något tufft. De tror att alla har ett värde utöver deras konkreta bidrag till arbetet. Det är därför många företag inför flexibla arbetsscheman, policyer för betald ledighet och dagar för psykisk hälsa.
  • Osjälviskhet De mest effektiva tjänande ledarna sätter teamets behov före sina egna. Dessa ledare uppmuntrar samarbete och hjälper teammedlemmarna att förstå hur deras arbete passar in i organisationens mål. De visar sitt team att de alla gör det här tillsammans, och de kan inspirera till en stark känsla av gemenskap. De är inte rädda för att erkänna sina misstag och är transparenta mot teamet. De lyssnar, visar empati och läker. De har också förmågan att övertyga, skapa visioner, tänka framåt och förvalta.
  • Anpassningsförmåga I takt med att arbetsplatsen fortsätter att utvecklas blir anpassningsförmåga en nyckelkompetens. Det handlar om att snabbt kunna reagera på förändringar och att bygga upp en mångsidig uppsättning färdigheter som kan användas i olika situationer. Bra ledare vet att förändringar är oundvikliga, så de kan vara flexibla och öppna. Detta hjälper dem att hitta innovativa lösningar och hålla sina team motiverade under utmanande perioder. Det innebär också att de måste vara ödmjuka och osjälviska för att verkligen sätta teamets behov i första rummet.
  • Ödmjukhet En vanlig missuppfattning är att ödmjukhet är en svaghet, men det kan faktiskt främja ett tjänande ledarskap. Ödmjuka ledare är inga dörrmattor som låter folk trampa på dem, men de ser till att deras teammedlemmar känner sig uppskattade och att de har en plats vid bordet. Det innebär att de prioriterar att utveckla deras styrkor och talanger, så att de kan växa till kraftfulla individer. Det innebär också att visa respekt för olika bakgrunder och erfarenheter, ett begrepp som kallas kulturell ödmjukhet.
  • Samhörighet Det tar tid att utveckla en ledarstil som prioriterar andras utveckling. Men resultatet blir ett team med motiverade medarbetare och ett projekt som levererar. Servila ledare bygger relationer med sina team och skapar ett nät av kontakter som uppmuntrar empati mellan medarbetarna. Detta gemenskapsbyggande ökar också förtroendet och produktiviteten. Denna ledarskapsfilosofi vänder upp och ner på uppfattningen att ledarskap är hierarkiskt och relaterat till rikedom och status. Det är därför Greenleaf kallade sin teori för ett “kontraintuitivt” koncept.