Omdefiniering av ledarskap

Servant ledarskap, som namnet antyder, går emot den traditionella uppfattningen att ledare är hierarkiska och baserade på rikedom eller status. Denna ledarskapsteori utvecklades av.